Solrutten - Aurinkoreitti

Kvarkenrådet har varit engagerad i ett flertal repriser

År 1988 publicerades en frilufskarta som överblickar såväl Umeås skärgårdsområden som Vasaregionens skärgårdsområden. Det gjordes ansatser till att göra något gemensamt, dock inte investeringar, varför projektet egentligen inte utmynnade i någonting alls.