Solrutten - Aurinkoreitti

  Registrerade ägarmedlemmar inför andelslagets  ordinarie stämma, 14.5.2018

  För tillfället utgörs andelsägarna av de samfund som tagit initiativ till Solruttenprojekten och av de privaträttsliga samfund som underhåller farleder de förbundit sig att förvalta. Andelslaget bjuder även in samfund som underhåller besöksplatser i den österbottniska skärgården.
  1. Bergö Fiskargille r.f.
  2. Bergö Båtklubb r.f.
  3. Björkö Båtklubb r.f.
  4. Föreningen Gäddvikens hamnar, Öja
  5. Gamlakarleby Segelförening r.f.
  6. Harrström Lantmanna- och Fiskargille r.f.
  7. Hydrolink Ab
  8. Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
  9. Korsnäs bys samfällighet
  10. Korsnäs Lantamanna- och Fiskargille r.f.
  11. Kristinestads Segelförening r.f.
  12. Malax Navigationsklubb r.f.
  13. Maxmo Motorbåtsklubb r.f.                                          
  14. Maxmo Skärgårds samfällighet
  15. Naturstation Gåshällan r.f.
  16. Oravais Båtklubb r.f.
  17. Petalax Navigationsklubb r.f.
  18. Petsmo Båtklubb r.f.
  19. Ragnsby samfällighet
  20. Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
  21. Segelsällskapet Ägir r.f.
  22. Skepparklubben r.f. Närpes
  23. Skärgårdsrådet r.f.
  24. Stubbens intresseförening r.f.
  25. Sundom Båt- och Farledsklubb r.f.
  26. Södra Vallgrund Båtklubb r.f.
  27. Vasa Arbetares Segelsällskap r.f.
  28. Vasa Motorbåtsklubb r.f.
  29. Wasa Segelförening r.f.
  30. Vasa Sjöräddningssällskap r.f.
  31. Västerhankmo hamnförening r.f. 
  32. Vörå Båtklubb r.f.
  33. Österö-Vesterö Fiskargille r.f.
  34. Vaasan Merenkyntäjät r.y. har anslutit sig 19.6.2018
  35. Replot Båtklubb r.f. har anslutit sig 1.1.2019
  36. Kvarkens Båtklubb r.f. har anslutit sig 1.1.2019
  37. Åminne Hamn r.f. har anslutit sig 25.3.2019

   Sidan uppdaterad 2019 01 17