Solrutten - Aurinkoreitti

  Registrerade ägarmedlemmar vid andelslagets ordinarie stämma 8.5.2019

  För tillfället utgörs andelsägarna av de samfund som tagit initiativ till Solruttenprojekten och av de privaträttsliga samfund som underhåller farleder de förbundit sig att förvalta. Andelslaget bjuder även in samfund som underhåller besöksplatser och upprätthåller service för båtfarare i den österbottniska skärgården.
  1. Bergö Fiskargille r.f.
  2. Bergö Båtklubb r.f.
  3. Björkö Båtklubb r.f.
  4. Föreningen Gäddvikens hamnar, Öja
  5. Gamlakarleby Segelförening r.f.
  6. Harrström Lantmanna- och Fiskargille r.f.
  7. Hydrolink Ab
  8. Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
  9. Korsnäs bys samfällighet
  10. Korsnäs Lantamanna- och Fiskargille r.f.
  11. Kristinestads Segelförening r.f.
  12. Malax Navigationsklubb r.f.
  13. Maxmo Motorbåtsklubb r.f.                                          
  14. Maxmo Skärgårds samfällighet
  15. Molpe Sjöräddare r.f.
  16. Naturstation Gåshällan r.f.
  17. Oravais Båtklubb r.f.
  18. Petalax Navigationsklubb r.f.
  19. Petsmo Båtklubb r.f.
  20. Ragnsby samfällighet
  21. Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
  22. Segelsällskapet Ägir r.f.
  23. Skepparklubben r.f. Närpes
  24. Skärgårdsrådet r.f.
  25. Stubbens intresseförening r.f.
  26. Sundom Båt- och Farledsklubb r.f.
  27. Södra Vallgrund Båtklubb r.f.
  28. Vasa Arbetares Segelsällskap r.f.
  29. Vasa Motorbåtsklubb r.f.
  30. Wasa Segelförening r.f.
  31. Vasa Sjöräddningssällskap r.f.
  32. Västerhankmo hamnförening r.f. 
  33. Vörå Båtklubb r.f.
  34. Österö-Vesterö Fiskargille r.f.
  35. Vaasan Merenkyntäjät r.y. har anslutit sig 19.6.2018
  36. Replot Båtklubb r.f. har anslutit sig 1.1.2019
  37. Kvarkens Båtklubb r.f. har anslutit sig 1.1.2019
  38. Åminne Hamn r.f. har anslutit sig 25.3.2019
  39. Vaasan Meripuolustustaidon kehittämisyhdistys r.y. har anslutit sig 8.5.2019
  40. Finlands Fyrsällskap rf. har sökt om anslutning från1.1.2020
  41. Vasa Navigationssällskap rf. har sökt om anslutning 3.2.2020
  42. Skaftung Fiskargille rf. utgör inte andelsägare men har såsom litet samfund beviljats närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor
  43. Sideby Fiskargille rf. utgör inte andelsägare men har såsom litet samfund beviljats närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor
  44. Sidby Södra Fiskargille rf. utgör inte andelsägare men har såsom litet samfund beviljats närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor

   Sidan uppdaterad 2019 05 08