Solrutten - Aurinkoreitti

    Färdigställda nya farleder

    Färdigställda nya farleder. Uppdaterat 18.1.2019

    Januari 2019: Bergö-Bredhällans och Valsörarna fyrens brygga har införts i hamnbeskrivningarna nu då sjömätningar från 2017 processats. Klobbskat-Malskärs farled har fått laga kraft och införs i farledsregistret.

    Maj 2018: Observera att Yttergrunds brygga har sjunkit våren 2018!

    Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder