Solrutten - Aurinkoreitti

    Färdigställda nya farleder

    Färdigställda nya farleder. Uppdaterat 23.7.2018

    Observera att Yttergrunds brygga har sjunkit!

    Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder