Solrutten - Aurinkoreitti

    Färdigställda nya farleder

    Färdigställda nya farleder. Uppdaterat 17.6.2018

    Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Länk: Färdigställda farleder