Solrutten - Aurinkoreitti

  Färdigställda farleder

  Färdigställda farleder. Uppdaterat 24.5.2019

  24.5.2019: Området från Malax norrut till Jakobstad har åtgärdats efter vinterisens härjningar. Ett par delvis sjunkna återstår. Arbetsbåten påbörjar arbetet från Korsnäs söderut under vecka 22. Båtrutten från Yttre Uddskär ner mot Hankmo - Kastets båthamn fördjupas som bäst när detta skrivs. Det här gäller farledsområdet österom Värlax så se upp!

  Januari 2019: Bergö-Bredhällans och Valsörarna fyrens brygga har införts i hamnbeskrivningarna nu då sjömätningar från 2017 processats. Klobbskat-Malskärs farled har fått laga kraft och införs i farledsregistret.

  Maj 2018: Observera att Yttergrunds brygga har sjunkit våren 2018!

  Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder