Solrutten - Aurinkoreitti

  Färdigställda farleder

  Färdigställda farleder. Uppdaterat 3.7.2019

  12.6.2019: Området från Sideby norrut till Karleby har åtgärdats efter vinterisens härjningar. Fördjupningen av båtrutten från Yttre Uddskär ner mot Kastet har fördjupats vid sundet innanför Bässören. Hela rutten är nu ca 2,5 m djup vid medelvattenstånd, dock inte säkrad med stång.

  Januari 2019: Bergö-Bredhällans och Valsörarna fyrens brygga har införts i hamnbeskrivningarna nu då sjömätningar från 2017 processats. Klobbskat-Malskärs farled har fått laga kraft och införs i farledsregistret.

  Maj 2018: Observera att Yttergrunds brygga har sjunkit våren 2018!

  Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder