Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa Båtfarare !

  Bästa båtfarare!

  10.12.2016. Arbetena till sjöss har avslutats för säsongen i november 2016 och arbetet med hemsidans uppdateringar har i stället tagit vid i december. Bottniska vikens översiktskort har till stor del förnyats i november 2016 och de flesta nyregistrerade allmänna farleder iklass fem finns med på dem.

  Fönstret för nytt material till F-seriens nyupplaga har stängts 1.12.2016 och materialet bearbetas för tillfället inför publiceringen av kartseriens nya upplaga. Tyvärr har inte falreden från Klobbskat till Valsörarna och inte heller farleden till Potten och Lahdenperä, men vi beskriver de här till fullo klassade farlederna på våra hemsidor.

  23.4.2016 Du behöver inte längre registrera dig, men du får gärna göra det i syfte att stöda oss och vara tillgänglig som referensgrupp! Sidorna är nämligen nu öppna för alla.

  Vi förbättrar kontinuerligt sidorna, vi bygger in symbolik och vi mobilanpassar dem. Vi har också påbörjat uppladdning av översättningarna. Det kan "klotta till sig" då och då. Vi hoppas på överseende.

  Vi tackar alla de som registrerat sig genom att använda PayPal-funktionen. Det har gett oss de medel och den responsgrupp vi behövt i syfte att utveckla sidorna och vi vill framföra att vi givetvis behöver referensgrupper även i det fortsatta utvecklingsarbetet, så registrera dig gärna!

  PayPal-funktionen vi på det här sättet för egen del testat kommer eventuellt i brukäven för annat också.