Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa Båtfarare !

  Bästa båtfarare!

  26.6.2017. Midsommarfirandet är över och säsongen har öppnats för segling i Kvarkenområdet! Det nya F-sjökortet har publicerats i maj och nur verkar även samtliga elektroniska sjökort vara uppdaterade. Isen åverkan på remmare har åtgärdats. Sjunkna och skadade remmare har ersatts. Större delen av det här arbetet gjordes redan innan skolavslutningen första veckan i juni och en del ströremmare har därefter ersatts i skärgården norr om Vasa.

  Valsörarnas enskilda inre farled har retts upp från att ha varit i förfall under flera år och rutten kan nu obehindrat seglas, men var försiktig - den är snäv i synnerhet nere vid Malskär. Harrström har förnyat sin remmaruppsättning för den nya linjen som kommer ner till Harrström från norr.

  Solrutten önskar alla båtfarare en trevlig sommar och samtliga funktionärer tackas återigen för en anmärkningsvärd insats!

   

  10.12.2016. Arbetena till sjöss har avslutats för säsongen i november 2016 och arbetet med hemsidans uppdateringar har i stället tagit vid i december. Bottniska vikens översiktskort har till stor del förnyats i november 2016 och de flesta nyregistrerade allmänna farleder iklass fem finns med på dem.

  Fönstret för nytt material till F-seriens nyupplaga har stängts 1.12.2016 och materialet bearbetas för tillfället inför publiceringen av kartseriens nya upplaga. Tyvärr har inte falreden från Klobbskat till Valsörarna och inte heller farleden till Potten och Lahdenperä, men vi beskriver de här till fullo klassade farlederna på våra hemsidor.

  23.4.2016 Du behöver inte längre registrera dig, men du får gärna göra det i syfte att stöda oss och vara tillgänglig som referensgrupp! Sidorna är nämligen nu öppna för alla.

  Vi förbättrar kontinuerligt sidorna, vi bygger in symbolik och vi mobilanpassar dem. Vi har också påbörjat uppladdning av översättningarna. Det kan "klotta till sig" då och då. Vi hoppas på överseende.

  Vi tackar alla de som registrerat sig genom att använda PayPal-funktionen. Det har gett oss de medel och den responsgrupp vi behövt i syfte att utveckla sidorna och vi vill framföra att vi givetvis behöver referensgrupper även i det fortsatta utvecklingsarbetet, så registrera dig gärna!

  PayPal-funktionen vi på det här sättet för egen del testat kommer eventuellt i brukäven för annat också.