Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa Båtfarare !

  Bästa båtfarare!

  22.9.2017 Säsongen är över för den här gången. Vi som är aktiva med hemsidan och facebook har nu återvänt från havet, atlantsäglingar och kappseglingar och vi har börjat återuppta arbetet med uppdateringar, översättningar och utveckling.

   

  26.6.2017 Midsommarfirandet är över och säsongen har öppnats för segling i Kvarkenområdet! Det nya F-sjökortet har publicerats i maj och nu verkar även samtliga elektroniska sjökort vara uppdaterade. Isens åverkan på remmare har åtgärdats. Sjunkna och skadade remmare har ersatts. Större delen av det här arbetet gjordes redan innan skolavslutningen första veckan i juni och en del ströremmare har därefter ersatts i skärgården norr om Vasa.

  Valsörarnas enskilda inre farled har retts upp från att ha varit i förfall under flera år och rutten kan nu obehindrat seglas, men var försiktig - den är snäv i synnerhet nere vid Malskär.

  Harrström har förnyat sin remmaruppsättning för den nya linjen som kommer ner till Harrström från norr.

  Solrutten önskar alla båtfarare en trevlig sommar och samtliga funktionärer tackas återigen för en anmärkningsvärd insats!

   

  23.4.2016 Du behöver inte längre registrera dig, men du får gärna göra det i syfte att stöda oss och vara tillgänglig som referensgrupp! Sidorna är nämligen nu öppna för alla.

  Vi förbättrar kontinuerligt sidorna, vi bygger in symbolik och vi har mobilanpassat dem. Vi har också påbörjat uppladdning av översättningarna. Det kan "klotta till sig" då och då. Vi hoppas på överseende.

  Vi tackar alla de som registrerat sig genom att använda PayPal-funktionen. Det har gett oss de medel och den responsgrupp vi behövt i syfte att utveckla sidorna och vi vill framföra att vi givetvis behöver referensgrupper även i det fortsatta utvecklingsarbetet, så registrera dig gärna!

  PayPal-funktionen vi på det här sättet för egen del testat kommer så småningom eventuellt i bruk även för annat.