Solrutten - Aurinkoreitti

    Bästa besättningsmedlem

    Bästa besättningsmedlem

    30.4.2021 Arbetet kom igång tidigt i år. Malaxvattnen + Långskär har granskats och som bäst arbetar man med Vallgrund.

    Funktionärernas, styrelsens, ägarnas och värdarnas egna sidor och döljs under Startsidans tangent uppe i balken. Du som är funktionär kommer åt sidan endast som inloggad genom eget konto.