Solrutten - Aurinkoreitti

    Bästa besättningsmedlem

    Bästa besättningsmedlem och funktionär.

    26.6.2017. Solrutten tackar samtliga funktionärer och andra som träget arbetat för Solruttenprojektens första delmål. Den första fasen av projekten är lyckligt förd i hamn i och med publiceringen av nya F-sjökortsserien. Omkring 250 sjömil farleder har kommit till, förbättrats och uppgraderats. Då detta skrivs är midsommarhelgen 2017 förbi, farlederna granskade och åtgärdade och högsäsongen kan nu tryggt starta.  

    Funktionrärernas, styrelsens, ägarnas och värdarnas egna sidor och döljs under Startsidans tangent uppe i balken. Du som är funktionär kommer åt sidan endast som inloggad genom eget konto. (Uppdaterat 6.3.2016).