Solrutten - Aurinkoreitti

    Bästa besättningsmedlem

    Bästa besättningsmedlem och funktionär.

    23.7.2018. Solrutten tackar samtliga funktionärer och andra som träget arbetat för Solruttenprojekten även denna säsong! Över tusen remmare har granskats och åtgärdats, det här körts ved och en del annat smågg och gott. Arbetsbåten är nu tryggt åter i hemmahamnen.

    Funktionrärernas, styrelsens, ägarnas och värdarnas egna sidor och döljs under Startsidans tangent uppe i balken. Du som är funktionär kommer åt sidan endast som inloggad genom eget konto.