Solrutten - Aurinkoreitti

 Abborgrundets fiske- och servicebrygga

  3 P 

 +35844 345 5065

Bryggan har förstorats utåt senhösten 2015 i syfte att ge plats både som servicebrygga och som bas för skärgårdsbåtarna från Varppi. Försiktighet intill bryggan då någon sten ännu inte kunnat avlägsnas.

Från bryggan går regelbunden skärgårdstrafik ut till naturstationen Kummelskär på Mickelsörarna.

Intill bryggan på andra sidan landsvägen finns beställningsrestaurang Varppi.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.