Solrutten - Aurinkoreitti

  Larsmo kommuns besökshamnar

  • Larsmo kommun utgör en i huvudsak svenskspråkig skärgårdskommun. Länk till kommunens informationssidor:

  >>  http://www.larsmo.fi/kultur-och-fritid/

  • Länk till Visit Jakobstadsregionens informationssidor:

  >> http://www.visitjakobstadsregionen.fi/sv

  • Turistinformation fås bl.a. över länken till "7 broars skärgårds" websidor (uppdateras ej sedan 2016):

  >>  http://www.7broar.com/sevart_7broar.html

  Översikt över Karleby, Larsmo, Jakobstads och Nykarlebys besöksplatser