Solrutten - Aurinkoreitti

  1696 Ådö fiskehamn

 (invid fiskebryggan)

Strandis har planer på att öppna en fiskbutik och att rusta upp hamnen de närmaste åren. I planen ingår även en gästbrygga. Stadsstyrelsen har förordat finansieringen uppgående till 250.000 euro i juni 2017.

Länk till nyheten: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/10/fiskehamnen-i-jakobstad-fraschas-upp 

Endast tillfällig förtöjning

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.