Solrutten - Aurinkoreitti

Fiskeläget på Öuran, Söderskatan (hamn nr 1688)

  1,6 m           

  2,4 m     

Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

Bli medlem i HSR !

Fiskeläget på Öuran i den yttersta skärgården i Bottniska viken är ett typiskt exempel på en bas, som i århundraden varit i användning för jakt och fiske och
där fiskestugorna och ekonomibyggnaderna från början av 1900-talet har bevarats. I öarnas sydspets finns en liten fiskehamn och ca femton jägarstugor, som bildar
en helhet.

Vid fiskeläget där även den 7 km långa naturstigen startar kan man tillfälligt ligga vid huvudbryggan längst ner på udden. Endel besökare med mer grundgående båtar lägger dock till norr om fiskeläget, vid Sanden och Storviken, för att simma och tälta.

Länk till museiverkets sida om Öurans fiskeläge:

http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4586

 

Farleden har införts i farledsregistret 2016. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria