Solrutten - Aurinkoreitti

  1404 Yttergrund    

30.6.2018 Yttergrunds brygga har sjunkit ! 

Det ryms dock några båtar vid den fasta bryggan intill (just utanför bild). Djup ca 1,5 m.

     

   7 P                   +358405912551

    

Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

 

Kanalen i detalj. Ramningsprotokollet ("trallningsprotokollet") på 1,5 meter är exakt utfört. Djupen från den heltäckande ekolodningen är indikativa med minimidjupet 1,8 m längs mittfåran. En båt med djup 1,8 slår alltså med all säkerhet i kanalens moränbotten vid medelvattenstånd.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.