Solrutten - Aurinkoreitti

 1433 Kristinestads centrum

27.6.2017:

Enligt uppgift är  grävningsarbetet klart. Uppnått djup 2,5 -2,6 meter. Utmärkt tillsvidare med flöten.

  Det kommer att finnas några bojar vid kajen                             

   All övrig servicen finns vid gästhamnen (1432) mitt emot

Staden förnyar som bäst kajen nedanför torget. Grävningarna och kontrollmätnngarna väntas vara klara i slutet av maj 2017. Siktet är ställt på att få ett 2,7 m säkrat djup till stadsstranden (1433) och göra det möjligt för djupare båtar att ta sig till stadsbryggan. Det är meningen att bryggan skall förses med bojar och att man skall kunna övernatta där. Servicen kommer dock att finnas på andra sidan vid bryggan framför Hotel Kristina. Vi tror att det kan bli trevligt att kunna ligga med sin segelbåt alldes nedanför torget med dess butiker, matställen och restauranger och önskar staden lycka till med projektet, som säkert innebär ett lyft för trivseln i centrum. Gästhamnsbryggan på andra sidan ligger mycket utsatt för vind liksom även den här platsen. Beroende på hur tung pontonen intill den här torghamnen blir, så tror vi dock att den här nya platsen kan bjuda mer lä och på så sätt bli något trivsammare. 

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

 

Kristinestads gästhamn ligger mitt i centrum av den unika månghundraåriga trästaden

Möt en unik idyll. Texten nedan är lånad från stadens websida:

I Kristinestad  möts gammalt och nytt på ett unikt sätt.

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh' med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. 

Stadens historiska centrum med sina trähus är en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med Kristinestad på Unescos världsarvslista.

Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap. Museer finns på olika håll i staden. I det gamla centrum finns Lebellska köpmansgården och Sjöfartsmuseet, ett stenkast utanför staden finns Carlsro och i Sideby finns Kilens hembygdsgård. På gränsen mellan Kristinestad och Bötom finns Varggrottan, ett utgrävningsobjekt från tiden före senaste istiden.

Evenemangen samlar folk från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela torget ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma tog som stadsborna gick till för 350 år sedan.Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får ta del av berättelser om husens historia och olika konstformer.

Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.