Solrutten - Aurinkoreitti

1558 Boatspace servicehamn, Fjärdskär

   1,6 m   

 automatstation

Länk: http://www.boatcenter.fi/homepage/sailytys.php#Fj%C3%A4rdsk%C3%A4r

Farleden har färdigställts hösten 2016. 

Hamnen är under utveckling. Hösten 2017 togs bränsledpån i bruk och under vintern 2017-18 har en östra pir byggts i syfte att skapa en mer skyddad hamnbassäng.

 

 

April 2018:

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.