Solrutten - Aurinkoreitti

 1572 Klobbskat fiskehamn och gästbrygga

 

  

Beställningsrestaurang Kalles Inn:        Café Compass:              Kvarken Brewery shop:

                                                               

     Ett utsiktstorn har 7.6.2019 uppförts intill Café Compass !

Stora förändringar är på gång till bättre för båtfarare! Eluttag kom under säsongen 2019 till gästbryggan markerad med rött. Den mindre pontonbryggan längst inne i viken har plats för gästande båtar och där finns eluttag. Framförallt har servicehuset rustats upp och är tillgängligt för båtfarare. Intill den inre piren finns en båtramp. Caravanplatsen är färdig och grillplats har inrättats på utsidan den med utsikt över havet. Utsikttornet intill Café kompass blev färdigt i juni 2019. Från Cafe Kompass leder en kort vandringsled till Kikanberget inne i hamnviken. Sugtöming för toalettavfall planeras midsommar. Ca 2 km från hamnen ligger resandehemmet Odd Inn.

Kvarken Brewery shop har öppet oregelbundet för direktförsäljning. Rekommenderas att man ringer och hör sig för.

 

Klobbskat hamn inför säsongen 2019:

1) Utegrillplats 2) Gästplatser med el, ankring 45 grader mot bryggan 3) Caravanplatser 9 st med elstolpar 4) Septitömningspunkt planeras 5) Servicehus med bastu och duschar samt kök och samlingsrum. Inbetalning med call-pay. Överenskommes om tider mellan båtlagen. 6) Toalett 7) Avfallspunkt 8) Ramp för sjösättning 9) Gästbrygga för mindre båtar. Bommar. Större båtar läggs vid ändan. Eluttag finns. 10) Naturstigen 11) Utsiktstorn 12) Kvarken Brewery 13) Café Compass.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.