Solrutten - Aurinkoreitti

 1572 Klobbskat fiskehamn och gästbrygga

 

 2 P 

Restaurang Kalles Inn:        Café Compass:              OPEN!  Kvarken Brewery shop:

                                             

   

Stora förändringar är på gång till bättre för båtfarare! Enligt hörsägen torde en stor del vara klart till i början av Juli 2018.

Framförallt rustas ett servicehus upp, som skall vara tillgängligt för båtfarare.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.