Solrutten - Aurinkoreitti

 1556 Replot bro

   15 P  Sugtömning installeras i början av juli 2018

 Café & Restaurant Berny´s

 Kvarkens Naturtjänsters "Havets Hus".

Den nya informations- och utställningsbyggnaden i anslutning till Berny´s börjar vara färdig at tas i bruk. Se YLE Nyheter!

     

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.


Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.