Solrutten - Aurinkoreitti

    Gästhamnar och besökshamnar i Karleby stad

    Översikt över besöksplatser i Karleby, Larsmo, Jakobstad och Nykarleby