Solrutten - Aurinkoreitti

Karleby stad

 

Översikt över besöksplatser i Karleby, Larsmo, Jakobstad och Nykarleby