Solrutten - Aurinkoreitti

  Information om Jakobstad

  Länk till staden Jakobstads informationssidor

  • Länk till Jakobstads turistinformation:

  >> http://www.jakobstad.fi/turism

  • Länk till Visit Jakobstadsregionens sidor:

  >> http://www.visitjakobstadsregionen.fi/sv

  • Turistinformation sju broars skärgård (uppdaterqas ej sedan 2016):

  >> Länk till 7 broars skärgårds turistinformation

  Översikt över besöksplatserna i Jakobstadsnejdens farvatten

  Observera att endast Mässkär och Jakobstads gästhamn ligger inom Jakobstad. Ådö fiskehamn och vattnen runt Mässkär hör till Larsmo kommuns förvaltningsområde.