Solrutten - Aurinkoreitti

Information om Jakobstad

Länk till staden Jakobstads informationssidor

  • Länk till Jakobstads turistinformation:

>> http://www.jakobstad.fi/turism

  • Länk till Visit Jakobstadsregionens sidor:

>> http://www.visitjakobstadsregionen.fi/sv

  • Turistinformation sju broars skärgård (uppdaterqas ej sedan 2016):

>> Länk till 7 broars skärgårds turistinformation

Översikt över besöksplatserna i Jakobstadsnejdens farvatten

Observera att endast Mässkär och Jakobstads gästhamn ligger inom Jakobstad. Ådö fiskehamn och vattnen runt Mässkär hör till Larsmo kommuns förvaltningsområde.