Solrutten - Aurinkoreitti

Om hamnsidorna 

Hamnarna beskrivs kommunvis. Det här i syfte att underlätta navigering bland sidorna, men också av den orsaken att större delen av den lokala informationen för besökare tillhandahålls av kommunerna eller lokala organisationer. Det går också bra att välja önskad hamn direkt från startsidans översiktskarta
Vi har även valt att länka till några viktiga besöksplatser i närregionerna i Finland och Sverige. I huvudsak de besökshamnar som har betydelse för överfarterna.

Länkarna till inseglingsbeskrivningar

Då utmaningarna i det österbottniska kustbandet mer handlar om hur man som båtfarare tryggt kan ta sig fram till bryggan har vi satsat på att göra i första hand goda inseglingsbeskrivningar.
Nedan bifogas en översiktskarta över de flesta av de hamnar och farleder som ingått i uppgraderingsprojektet. Vi har valt att visa också en del av de närmaste svenska hamnarna även om de inte ingått i projektet.