Solrutten - Aurinkoreitti

    Upptäck Stenhavet - Vasa skärgård

    Vårt fjärde ruttförslag gäller för den som önskar upptäcka Vasa skärgård 

    Färden börjar med en kort etapp via skärgårdsrestaurangen Jannes Saloon och därifrån söderut till Bergö varifrån färden går vidare mot Molpehällorna. Från Molpehällorna väljer vi att gå den splitternya farleden ut till Strömmingsbådan och därifrån till Fäliskär i Rönnskärsarkipelagen. Från Fäliskär styr vi kosan ut till Norrskär, varifrån vi gör en avstickare till Norrbyskär på svenska sidan (de har nämligen livsmedelskiosk). Därifrån går färden vidare till Valsörarna (eventuellt via någon punkt på Holmön), varifrån vi tar rutten via Malskär till Mickelsörarna. Grundgående båtar kan gå in till Svedjehamn och Ritgrund på vägen och vi andra får hoppas att de fördjupar de båda hamnarna snarast. Från Mickelsörarna går färden ut till Stubben och därifrån till Monäs varifrån vi vandrar ut till sagolika Storsands vidsträckta sandstrand. Färden går tillbaka via Jöusons skyddshamn och vidare in mot Stora Kalkskär, som är en riktig naturpärla. Därifrån går vi ut till Österö fiskehamn (där det finns butik) och in till Nabbens gästbrygga, där det finns restaurang, varifrån vi går till Snärörarna. Från Snärörarna går vi hem via Djupkastet och hoppas på att någon WSF- are bjuder på bastu, för vi för naturligtvis föreningsflagg som sig bör!
    Skiss saknas tillsvidare!