Solrutten - Aurinkoreitti

Yttre Uddskär-Kastet båtrutts norra del

  1,0 m  

Farleden utgör allmän båtrutt i klass sex och den leder från Yttre Uddskär ner till Kastet och ut mot Pudimofjärden. Ungefärligt farledsdjup anges indikativt till 1,8 m. Farledsdjupet har ekolodats heltäckande år 2016 men har inte säkrats genom stångramning. Det nordvästra benet mellan Håpörarna uppges ha ett farledsdjup på omkring 2,5 meter. Navigationslinjen har ändrat något söderom Bässören då det visade sig finnas sten i den tidigare navigationslinjen. Farledsdjupet är indikativt som grundast 1,8 - 2,0 meter vid Bässören (se detalbeskrivningarna längst ned på den här sidan). I korsningen där en grund båtrutt viker av mot Petsmo är det 2,5 m indikativt (se detaljbeskrivningen nedan). Den sydöstra delen ner mot Kastet är helt ny båtrutt. Vid S-N remmarporten ovan Storhankmoskatan är det ca 2,7 m djupt på grundaste stället. I övrigt är den delen av båtrutten i genomsnitt 5-10 m djup ut till Pudimofjärden och ner mot Kastet. Uppdaterat 21.12.2016.
 

Utdrag ur Trafikverkets meddelande nr 11 / 2016: 

Nedan beskrivs ruttens grundaste avsnitt:

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.