Solrutten - Aurinkoreitti

Yttre Uddskär-Kastet båtrutts norra del

  1,0 m   (indikativt minsta djup 1,8 - 2,0 m - inte helt garanterat !)

Farleden utgör allmän båtrutt i klass sex och den leder från Yttre Uddskär ner till Kastet och ut mot Pudimofjärden. Det officeilla ledgångsdjupet är indikativt 1,0 m. Ungefärligt farledsdjup anges indikativt till 1,8 m. Farledsdjupet har ekolodats heltäckande år 2016 men har inte säkrats genom stångramning och kan således inte helt garanteras! (Vi har uppgifter om att segelbåt med köldjup 1,65 har gått där 2017 obehindrat vid medelvattenstånd). Det nordvästra benet mellan Håpörarna uppges ha ett farledsdjup på omkring 2,5 meter. Navigationslinjen har ändrat något söderom Bässören då det visade sig finnas sten i den tidigare navigationslinjen (sjökort tryckta före 2017 är således föråldrade). Farledsdjupet är indikativt som grundast 1,8 - 2,0 meter vid Bässören (se detaljbeskrivningarna längre ned på den här sidan). Innan (sett från norr) korsningen där en grund båtrutt viker av mot Petsmo är det 2,5 m indikativt (se detaljbeskrivningen nedan). Den sydöstra delen ner mot Kastet utgör helt ny båtrutt och har inte funnits i sjökort före 2017. Vid S-N remmarporten ovan Storhankmoskatan är det ca 2,7 m djupt på grundaste stället. I övrigt är det här avsnittet av båtrutten i genomsnitt 5-10 m djup ut till Pudimofjärden och ner mot Kastet. Uppdaterat 9.7.2018.
 

Utdrag ur Trafikverkets meddelande nr 11 / 2016: 

Nedan beskrivs ruttens grundaste avsnitt, största djup om man skär alldeles intill ostremmaren (OBS: det går inte att mötas i den snäva porten):

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.