Solrutten - Aurinkoreitti

Klobbskats inseglingsbeskrivning

Hamnområdet har djupundersöks till innersta bryggpontonen i juni-juli år 2015.

Arbeten med förbättrade gästbryggor och service för gästande båtar pågår sommaren 2018. Förnyat servicehus torde tas i bruk i medlet av Juli. Utskänkning från nya Kvarkenbryggeriet i hamnområdet har startat vid midsommar 2018.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.