Solrutten - Aurinkoreitti

Bullerås farled, farled nr 763

  1,0 m   

Bullerås båtrutt har uppgraderats till allmän djupsäkrad lokal farled knappt före midsommaren 2015. Farleden är färdigställd vid midsommar 2015 och kan nu seglas. Ramningsdjupet utgör 1,6 meter och ledgångsdjupet är fastställt till 1,0 meter således med 60 cm marginal till medelvattenstånd år 2010. Vid besöksbryggan finns några (rätt slitna) bojar och se upp för någon enskild djup sten intill bryggan. Ramstången har nämligen inte kunnat tas innanför bojarna!

Bullerås besöskbrygga är begåvad med grilltak och badstrand med hårt sandbotten till ca 1,6 meters djup, vilket gjort att badstranden berömts bland många vuxna. Simstranden förvaltas av Korsholms kommun, medan beställningsrestaurangens område är privat mark. På promenadavstånd ligger ett trevligt säljaktsmuseum. Från besöksbryggan leder en icke djupsäkrat allmän lokal båtrutt upp till Kalvholms båthamn, Södra Vallgrund båtklubbs hemmahamn.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

.