Solrutten - Aurinkoreitti

Grytskärets historiska farled

  1,6 m ?    

Tidigare fanns en farled in till Södra hamnen vid Grytskäret. Notera att utremningen av kardinalremmare på den tiden var precis tvärtom och att landhöjnigen har minskat djupen med 80 cm sedan 1936. Farleden är numera avlägsnad, men platsen har förblivit populär. Stränderna är numera naturskyddsområde och om vädret tillåter kan det vara värt ett försök att gå in. Ta det försiktigt ! 
Det brukar vara populärt att gå in i den lilla viken vid Kobbans klippudde söder om den gamla linjen in mot den skyddande "hamnviken".

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.