Solrutten - Aurinkoreitti

Molpehällornas farled (975) till Molpehällornas naturstation (1474)

  1,8 m   

OBSERVERA ATT FLYTBRYGGAN TAGITS BORT SENSOMMAREN 2015 DÅ DEN HOTAT SJUNKA. HAMNEN ÄR NU HELT ÖPPEN FÖR NORDOSTLIG VIND OCH SJÖ OCH DJUPA BÅTAR BÖR GÅ FÖRSIKTIGT MED STÄVEN MOT DEN FASTA BRYGGANS YTTERSTA SPETS.

Forststyrelsen har meddelat att man inte prioriterar en ersättning av flytbryggan pga resursbrist. Längs med piren finns ett nytt (2015) bryggdäck och längst inne en lätt pontonbrygga.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.