Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Korsholms yttre skärgårds farleder

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder som ingår i Solruttenprojektet.

    Samtliga blått färgade navigationslinjer har åren 2010-2016 sjömätts och säkrats i enlighet med NAVI-direktiven. I allmänna sjökort anges den här kategorin farleder med heldragen navigationslinje. För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 50 cm i enskilda grundare fall. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer.