Solrutten - Aurinkoreitti

Pottens och Lahdenperäs farled

Potten:   2,0 m  

Landenperä:      2,6 m  

Karleby stad söker för tillfället om farledens fastställande. Farleden kommer inte att hinna med i nya F-serien våren 2017, men eventuellt nog i kommande digitala kartor.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria