Solrutten - Aurinkoreitti

Arbetsbåten

Andelslaget Solrutten har till sitt förfogande den arbetsbåt som Bergö Fiskargille blivit ägare till genom projektet. Under säsongerna 2014 och  2015 användes arbetsbåten uteslutande att användas till att bygga de farleder de deltagande aktörerna åtagit sig färdigställa och underhålla för kommunernas räkning. Farledsarbeten gjordes även våren och hösten 2016 och nu kan  arbetsbåten komma i bruk för att i första hand börja bygga upp infrastruktur i besökshamnar. Försommaren 2017 har det nya i verksamheten blivit att köra ut ved till utskären och att ersätta grövre bojar.

Arbetsbåtens skeppare skall vara godkända av Bergö Fiskargille. Ansvarig skeppare är för tillfället sjökapten Per-Erik Berglund. 

 

Tillverkare

Farledsbåten är tillverkad i Raumo vid RB-Asennus Oy:s varv i Raumo. http://www.rb-asennus.fi/?s=company&l=en. Båten är av typ ALPO: http://www.alpovene.fi/sv

 

Hankmobesättningen i TV-sändning:

Finlandssvensk television ombord då Kastets Hamnförening lade farled till Kastet och Snärörarna hösten 2015:

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/10/sakrare-att-navigera-langs-osterbottens-kust

 

Bilder